Provincie Noord-Holland

Professionalisering Servicepunt

Logo PNH 120x60Rol: consultant & project manager namens Cumula

  • Uitvoeren quickscan van het klantcontactcentrum (Servicepunt) van de provincie
  • Opstellen, presenteren en uitvoeren verbeterplan, gericht op klantgericht, professioneel en efficiënt werken 
  • Begeleiding verbeteringen op vlak van mensen, processen en techniek
  • Workshops met team gericht op bewustwording klantgericht, professioneel en efficiënt werken
  • Opstellen missie, visie, normen & waarden, huisregels, KPI’s en opleidingsplan
  • Advies en begeleiding selectie en implementatie kennisbank, training & coaching medewerkers en callcenter telefoniesoftware.