Procesontwerp

Het inventariseren, op papier zetten, optimaliseren en inrichten van processen in (klantenservice) organisaties is een vak apart. Een vak dat Expert Power consultancy verstaat. Wij kunnen u ondersteunen met onder andere de volgende diensten:

  • Inventariseren en advies huidige klantprocessen
  • Opstellen en implementeren KPI's en service levels (targets) op (deel)processen
  • Opzetten ketenmanagement of customer process management
  • Ontwikkelen ketenrapportages zoals doorlooptijd cases/orders, first-contact-resolution, contact-reasoning, enzovoorts.
  • Herontwerpen klant- en ketenprocessen
  • Interim procesmanagement

Zie ook: Procesmanagement