Gemeente Almere

Verbetering bereikbaarheid back offices

GemeenteAlmere120x60Rol: lead consultant namens Cumula

  • Aansturen consultant in inventarisatie en evaluatie bereikbaarheid back offices en tweedelijns afdelingen voor KCC
  • Project Management en advies implementatie verbetervoorstellen bereikbaarheid