De Meerlanden

Optimalisatie afdeling Publieksinformatie

Rol: Consultant en project manager namens Ferment Management

  • Audit klantenservice afdeling Publieksinformatie
  • In kaart brengen processen, taken en werkzaamheden van de afdeling Publieksinformatie
  • Opstellen en uitvoeren verbeterplan professionalisering van de afdeling Publieksinformatie
  • Aansturen interim teamleider
  • Coaching en training medewerkers en management
  • Advies herinrichting ACD-omgeving, IVR, en contact center rapportage
  • Opstellen functie- en competentieprofielen leidinggevenden en medewerkers
  • Opstellen missie, doelstellingen, targets en strategie
  • Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek over dienstverlening afdeling Publieksinformatie

Rol: consultant

  • Workshops & training professionalisering verkooporganisatie afdeling Bedrijfsafval