Cendris Customer Care

Selectie multi-channel contact center infrastructuur

Rol: consultant namens Ferment Management

Begeleiding selectie en aanschaf nieuwe multi-site, multi-channel contact center infrastructuur

  • Strategisch advies t.a.v. keuze oplossingrichting en leveranciers
  • Inventariseren en opstellen functionele en technische eisen en wensen t.b.v. RFP
  • Advisering opstellen RFP