Anders Betalen voor Mobiliteit

Ontwikkelen proces- en systeemarchitectuur Rekeningrijden

Rol: consultant (namens RDW)

  • Ontwikkelen visie en systeem- en procesarchitectuur o.b.v. eTOM voor landelijke front office & back office ABvM (Anders Betalen voor Mobiliteit)
  • Ontwikkelen van kanaalmanagement visie, strategie en applicatielandschap
  • Ontwerpen, beoordelen en toetsen proces- en systeemarchitectuur front office, back office, billing, communicatie etc. op marktconformiteit en haalbaarheid
  • Opstellen pakket van eisen en wensen en functionele specificaties voor selectieleidraad en aanbesteding ten behoeve van ACD, IVR, e-mailmanagement, chat en webselfservice
  • Adviseren van directie en management m.b.t. visie en strategie klantenservice